De Besloten Vennootschap is een ondernemingsvorm waarbij de BV een zelfstandig rechtsorgaan is. U bent in dienst van uw BV net zoals andere werknemers dat zijn. Als er geen andere personen in de BV zijn waaraan u verantwoording verschuldigd bent, dan is er geen sprake van een gezagsverhouding en valt u niet onder de werknemers-verzekeringen van het UWV. Met andere woorden: u bent niet verzekerd voor de WW, WIA enzovoorts.

U hoeft over uw loon dan ook geen premies af te dragen. Wel moet u uzelf een gebruikelijk loon toekennen en hierover maandelijks loonheffing inhouden en afdragen aan de belastingdienst. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Voordelen:

  • Geen hoofdelijke aansprakelijkheid.
  • Als de winst groter is dan gebruikelijk loon geen hoger inkomen (vermijden 52% IB schaal).
  • Winst belast met 20% (tot € 200.000,-) daarna 25%.

Nadelen:

  • Notariële akte.
  • Complexere boekhouding vergeleken met eenmanszaak of VOF.

 

Bekijk ook andere onderwerpen uit onze kennisbank