De coöperatie is de laatste tijd sterk in opkomst als ondernemingsvorm voor samenwerkende ondernemers. Daarnaast worden er coöperaties opgericht om samen inkomsten voor bepaalde doelen te genereren, bijv. energiecoöperaties.

De coöperatie is eigenlijk een vereniging met winstoogmerk. Het heeft dezelfde aansprakelijkheid als de BV en wordt bij notariële akte opgericht. De coöperatie moet minimaal 2 leden hebben, en is verplicht een bestuur te hebben met tenminste een voorzitter en een penningmeester. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Leden kunnen natuurlijke personen zijn maar ook rechtspersonen. Samenwerkingen als een VOF of maatschap kunnen niet als lid worden toegelaten. De Algemene Ledenvergadering moet tenminste één keer per jaar vergaderen om de jaarrekening goed te keuren. Statutair is geregeld hoe het stemrecht verdeeld is onder de leden. De meeste ondernemerscoöperaties geven hun leden gelijke stemrechten.

De winst volgens de jaarrekening wordt verdeeld onder de leden volgens een statutair vastgestelde verdeling. Een goede verdeelsleutel is winstverdeling op basis van geleverde omzet aan de coöperatie. Op deze manier worden leden die niet bijdragen aan de coöperatie uitgesloten van een deel in de winst.

Omdat de coöperatie een winstdoelstelling heeft moet zij aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Als alle leden van de coöperatie ondernemers zijn voor de Inkomstenbelasting kan een aanvraag voor vrijstelling voor de Vennootschapsbelasting worden aangevraagd. Er is dan sprake van “verlengstukwinst”. Eis is wel dat de gehele winst jaarlijks wordt uitgekeerd.

Voordelen:

  • Leden blijven ondernemer voor de Inkomstenbelasting
  • Democratisch gehalte
  • Geen hoofdelijke aansprakelijkheid (net als bij de BV)

Nadelen:

  • Notariële akte verplicht
  • Veel verplichte vereisten zoals bestuur en vergadering
  • Onbekendheid van deze ondernemingsvorm, ook bij de Belastingdienst

 

Bekijk ook onze andere kennisbank onderwerpen