De Stichting lijkt op de BV en wordt ook bij notariële akte opgericht. Maar er zijn ook verschillen. Zo bent u verplicht een bestuur te hebben met tenminste een voorzitter en een penningmeester. Verder moet u tenminste één keer per jaar vergaderen en de jaarrekening goedkeuren met een vergaderverslag. Zo zijn er nog een paar kleine vereisten waaraan een Stichting moet voldoen.

Als het doel van de Stichting het maken van winst is, dan wordt deze ondernemingsvorm door de belastingdienst als een BV gezien en moet u vennootschapsbelasting betalen over de winst.

Als er geen winstoogmerk is dan wordt uw stichting aangemerkt als een charitatieve instelling zonder winstbelasting. U houdt wel loonheffing in op vergoedingen aan personeel en bestuur. U mag wel reserveringen maken met als doel dit later aan uw stichtingsdoel uit te geven of als u in de toekomst grote kosten/uitgaven verwacht.

Is er sprake van een Stichting dan kunt u in aanmerking komen voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u die status hebt, kunnen donateurs hun gift boven een bepaalde drempel als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voordelen:

  • Geen startkapitaal vereist.
  • Geen winstbelasting als er geen winstoogmerk is.
  • Geen hoofdelijke aansprakelijkheid (net zoals bij de BV).
  • Grote (fiscale) voordelen bij ANBI-status.

Nadelen:

  • Notariële akte verplicht.
  • Veel verplichte vereisten zoals bestuur en vergadering.

 

Bekijk ook onze andere kennisbank onderwerpen