In principe lijkt dit op de eenmanszaak, alleen zijn het meerdere eenmanszaken bij elkaar. Het is een samenwerkingsverband met twee of meer firmanten (vennoten) die samen één bedrijf runnen. Er wordt één administratie gevoerd maar de privé opnamen, stortingen en het winstaandeel worden per vennoot bijgehouden.

Daarnaast zijn alle vennoten afzonderlijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Ook het gehele privé vermogen kan aangesproken worden als de VOF niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Stel een goede overeenkomst op waarin de onderlinge afspraken correct zijn weergegeven. Maak duidelijke afspraken over de verdeling van de winst en hoe om te gaan met privé opnamen en stortingen.

CV

De CV staat voor een Commanditaire Vennootschap. Dit houdt in dat er tenminste één vennoot is die niet actief deelneemt in de dagelijkse gang van zaken. Vaak is dit alleen een geldschieter of iemand die licenties ingebracht heeft.

Voordelen:

  • Goedkoopste ondernemersvorm in samenwerkingsverband.
  • Geen startkapitaal nodig.
  • Eenvoudige administratie.
  • U staat er niet alleen voor.

Nadelen:

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid per vennoot voor gehele schuld.
  • Bij onderlinge meningsverschillen is de VOF vaak snel ten einde.

 

Bekijk ook onze andere kennisbank onderwerpen